Farfalla Cederträ röd (Virginia cedar) Vildväxt

Energetiskt stärkande

118 kr

(11.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 10 ml

Leverans senast torsdag, 29. februari om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Bara 1 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Vild tillväxt
 • Energigivande
 • Fungerar även mot malar och insekter

Artikelnr.: XEC-FAR-xxzedes, Innehåll: 10 ml, EAN: 7612534011389

Beskrivning

Det rödaktiga, starkt aromatiska träet tillhör egentligen cypressfamiljen, även om det säljs över hela världen som red cedar. Träet är mycket eftertraktat eftersom det knappt angrips av insekter. Doften liknar cederträ, men är något mer syrlig och stram. Den eteriska oljan har en energispänningsstärkande och energigivande effekt. Mycket repellerande mot malar och insekter.

Undvik under graviditet och med små barn.

Farfalla eteriska oljor är 100 % naturliga, nästan alla från ekologisk odling eller demeterodling eller från rättvisemärkta, ekologiska vilda insamlingar (FairWild). Eteriska oljor används för att parfymera rum, som tillsats i badvatten och för inandning.

Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • Juniperus virginiana (Cedarwood)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P391 - Samla upp spill.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Använd biocider med försiktighet. Läs alltid ettiketten och produktinformationen före använding.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Cederträ röd (Virginia cedar) Vildväxt

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder