Tidning

28 idéer för små utrymmen 28 idéer för små utrymmen

I små lägenheter och rum måste du vara kreativ för att få tillräckligt med utrymme. Här är några idéer för att göra det enklare.