Farfalla Manuka Ws., 5ml

Jordande och stärkande

192 kr

(38.400 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 5ml

Leverans senast torsdag, 20. juni om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Bara 6 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Från vild samling
 • Avslappnande mjuk doft
 • Idealisk även för hudproblem

Artikelnr.: XEC-FAR-xxmanus, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534010788

Beskrivning

Manuka, med sina mjuka och fint doftande rosa-vita blommor, är en av maoriernas traditionella medicinalväxter. Den eteriska oljan från vild manuka är mycket snäll mot huden: den har en lugnande och regenererande effekt på problematisk och känslig hud. Manukaessens som används i doftlampan är jordnära, stärkande och avslappnande. En viktig skyddande olja.

Farfalla eteriska oljor är 100 % naturliga, nästan alla från ekologisk eller demeterodling eller från rättvist handlade, ekologiska vilda insamlingar (FairWild). Eteriska oljor används för att parfymera rum, som tillsats i badvatten och för inandning.

Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • Leptospermum scoparium
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P330 - Skölj munnen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Manuka Ws.

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder