Farfalla Organic Cinnamon Bark

Eterisk olja för välbefinnande

182 kr

(36.400 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 5 ml

Leverans senast måndag, 04. december om du beställer idag senast 09:30.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Har en värmande effekt
 • Koppla av
 • Stärker det personliga skyddet

Artikelnr.: XEC-FAR-xxzimtrb, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534011402

Beskrivning

För bästa doft tillverkas kanelolja av kanelbarken - dess doft är söt och kryddigt varm. Den är perfekt för meditation och stärker skyddet. Oljan ger värme och avkoppling till stress och ilska. Den är också lämpligt för hudvård.

Användning: För rumsdoft och personlig aromvård.

Tips:

 • Undvik under graviditet.
 • Dosera mycket sparsamt på grund av dess intensitet.
 • Applicera endast mycket utspädd på huden.
 • Se specialistlitteraturen för användning inom aromaterapi.
Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • Cinnamomum Cassia (Cinnamon)
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H312 - Skadligt vid hudkontakt.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om Farfalla Organic Cinnamon Bark

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Organic Cinnamon Bark

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: