Att sitta tillsammans runt elden – en gammal sed och fortfarande en fröjd idag

Eld är ett grundelement på jorden och fortsätter att fascinera oss människor än i dag. Den flimrande och glödande elden - vi kan stirra oss förtrollade in i lågorna, glömma världen omkring oss... Eller äta tillsammans, sjunga några sånger - som om att elektriciteten fortfarande var långt borta. Den senaste tekniken och vackra designen fångar elden och gör den till ett stämningsfullt mittpunkt som en "glaseld" för inomhus och utomhus.

Vi var skapelsens kungar eftersom vi var de enda levande varelserna som inte var rädda för eld och använde den för våra egna syften. Elden vaktades vanligtvis av gudinnor i tempel eftersom den inte fick slockna. Härdarna i människors senare hem sköttes också: eld gav värme, ljus och säkerställde lagad mat.

Så kom tiden då människor lärde sig att göra eld själva. Vi minns barndomens friluftsupplevelser där flintor, snabbt roterande spetsiga träpinnar, speciella trädsvampar och liknande spelade en tändande roll. Och så kom de första tändstickorna 1806 - och världen förändrades: eld var nu tillgänglig överallt och alltid, men förblev farlig. Om man inte hade elden under kontroll kunde den orsaka avsevärd skada.

Det kan den göra än idag. Omgiven av specialdesignade glasbehållare fångas elden och hålls under kontroll. Beroende på fyllningen brinner den i några timmar. Vi människor kan inte existera utan eld – det vill vi inte heller!