Essentiq Lemon & Peach Rumspray, 125 ml

Friskhet av Medelhavet för ditt hem

227 kr

(1.816 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 125 ml

Leverans senast tisdag, 23. april om du beställer senast torsdag klockan 00:00.

Bara 8 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Citrusdofter
 • Bra att dosera
 • Perfekt för vardagsrum, badrum och toalett
 • Perfekt för resor

Artikelnr.: XEC-ESS-8050, Innehåll: 125 ml, EAN: 3830059800354

Beskrivning

Huvudnoten förför dig till Medelhavet med friskheten av citrusträd, bergamot, citron och sötman av mogna persikor. Hjärtnoten tar dig till blommande lavendel- och rosmarinfält i Provence. Slutligen, om du stänger dina ögon, hittar du dig själv i djupet av en cederskog med basnoten.

Användning: Doseras i luften, spraya på en potpourri eller en doftpåse.

Produkten består av 100% ekologisk alkohol och eteriska oljor. Endast naturliga färger användes. Alla rumsdofter är certifierade av International Fragrance Association (IFRA) och ogiftiga för människor. Glasflaskan kan återvinnas. Sprayhuvudet är tillverkat av återvunnen aluminium.

Doftpyramid:

 • Huvudnot: citron, persika, bergamot
 • Hjärtnot: lavendel, rosmarin
 • Basnot: cederträ

Anmärkningar:

 • Brandfarlig. Förvaras åtskilt från värmekällor och brand. Rök inte.
 • Kan orsaka allergiska reaktioner vid hudkontakt.
 • Skadligt för vattenlevande organismer. Kan orsaka långvarig skada.
 • Kan orsaka lungskador vid förtäring.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Använd i ett väl ventilerat rum.
 • Håll borta från mat, dryck och djurmat.
 • Undvik hudkontakt.
 • Använd skyddshandskar.
 • Om produkten skulle råka förtäras kontakta genast läkare och visa förpackningen.
Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser
 • 82Procent Alkohol
 • 3Procent Vatten
 • Parfum (Fragrance)
 • Limonene
 • Orange Oil
 • alpha-Pinene
 • Eukalyptusolja
 • Citronolja
 • Rospelargon olja
 • Litsea olja
 • Citronella olja
 • Spearmintolja
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTMEDELSCENTRALEN eller läkare.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Essentiq Lemon & Peach Rumspray

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder