Farfalla Mimosa 20%, (80% alkohol) Abs. (5 ml)

Söt-varm doft med pudriga noter

144 kr 161 kr -11%

(28.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Leverans senast torsdag, 30. maj om du beställer senast måndag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Inspirerande
 • Ger självförtroende
 • Förstör dystra stämningar

Artikelnr.: XEC-FAR-xxmimo20, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534013390

Beskrivning

Mimosaträden älskar den starka marockanska solen, vilket märks i deras söta och varma doft. Den rena kvaliteten på mimosaessens är tjock och viskös, vilket är anledningen till att den späds ut med 80 % alkohol. Den blommiga, pudriga, vårliknande doften har en inspirerande effekt, ger självförtroende och skingrar dystra stämningar. Den är mycket intensiv, så det är bättre att använda den eteriska oljan av mimosa i små doser.

Användning: För rumsdoft och personlig doftvård. För användning i aromaterapi, se facklitteratur!

Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • Alcohol
 • Acacia dealbata
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mattagarutrustning.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Mimosa 20%, (80% alkohol) Abs.

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder