Farfalla Sandelträ South Sea Vildsammling, 5 ml

Själens tröstare bland eteriska oljor

564 kr 627 kr -10%

(112.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 5 ml

Leverans senast torsdag, 30. maj om du beställer senast måndag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Värmande egenskaper
 • Även perfekt för hudvård

Artikelnr.: XEC-FAR-xxsandss, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534012690

Beskrivning

Den ädla eteriska oljan från sandelträ ska inte förväxlas med amyrisolja, som ofta felaktigt säljs som sandelträ. Den erbjuder värmande egenskaper och är särskilt lämplig för hudvård och naturliga parfymer.

Användning: För rumsdoftande och personlig aromvård.

Obs: För användning i aromaterapi, särskilt i känsliga faser av livet (barn, graviditet, amning, äldre personer, tidigare sjukdomar), konsultera specialistlitteraturen för lämpligt oljeval och olika möjliga tillämpningar. Eteriska oljor är mycket väldoftande ämnen, så försiktighet rekommenderas om du är benägen att drabbas av migrän eller epilepsi eller om du har små barn, samt när du doftar rum med husdjur. Enstaka komponenter kan vara irriterande för huden, så späd alltid oljorna och undvik ögon- och slemhinnorkontakt med de eteriska oljorna.

Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • Santalum austrocaledonicum
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Sandelträ South Sea Vildsammling

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder