Farfalla Timjan, Kemotyp Linalol kbA

Allroundspelaren

175 kr

(35.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 5 ml

Leverans senast måndag, 09. oktober om du beställer senast onsdag klockan 09:30.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Från kontrollerad ekologisk odling
 • Idealisk för sjukdomar i andningsorganen
 • Främjar koncentrationen

Artikelnr.: XEC-FAR-xxthymlb, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534011211

Beskrivning

Thymes älskar mycket sol, steniga jordar och kan hittas vildväxande särskilt runt Medelhavet. På grund av dess många helande egenskaper odlade munkarna timjan i sina klosterträdgårdar. I synnerhet timjan är beprövad och testad för sjukdomar i andningsvägarna, men den stöder också de mentala förmågorna och främjar koncentrationen. Farfalla samlar in vild timjan för denna eteriska olja i regionerna Cévennes och Haute-Provence. Timjan linalol, geraniol och thujanol anses vara milda timjanvarianter.

Farfalla eteriska oljor är 100 % naturliga, nästan alla från ekologisk eller demeterodling eller från rättvist handlade, ekologiska vilda insamlingar (FairWild). Eteriska oljor används för att parfymera rum, som tillsats i badvatten och för inandning.

Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • thymus vulgaris
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P330 - Skölj munnen.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om Farfalla Timjan, Kemotyp Linalol kbA

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Timjan, Kemotyp Linalol kbA

1 kundrecension i alla språk

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter: