Farfalla Citronmeliss 10% (90% alkohol) Ekologisk, 5 ml

Ökar ditt humör

244 kr

(48.800 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Variant: 5 ml

Leverans senast tisdag, 23. april om du beställer senast torsdag klockan 00:00.

Bara 5 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Från kontrollerad ekologisk odling
 • Förstör mörka tankar
 • Har en stärkande effekt

Artikelnr.: XEC-FAR-xxmelib10, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534014885

Beskrivning

Det grekiska ordet melissa betyder honungsbi. Upp till åtta ton citronmelissblad behövs för att utvinna en liter av den värdefulla eteriska oljan från citronmeliss. Denna livselixir har en fräsch, ljus doft, stärker andan och gör hjärtat lyckligt. Doften av citronmeliss är generellt uppfriskande och driver bort mörka tankar.

Kan orsaka hudirritation, så använd i små doser.

Farfalla eteriska oljor är 100 % naturliga, nästan alla från ekologisk odling eller demeterodling eller från rättvis handel, ekologisk vildsamling (FairWild). Eteriska oljor används för att parfymera rum, som tillsats i badvatten och för inandning.

Typ av produkt: Rumsdofter
Ingredienser (INCI)
 • Melissa Officinalis
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Farfalla Citronmeliss 10% (90% alkohol) Ekologisk

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder